Vera Panichewskaja @ WOS

26 mars - 30 april

Vera Panichewskaja studerar formgivning på Beckmans designhögskola.
I sitt skapande hamnar hon ofta i ett gränsland mellan det två- och tredimensionella, och inspireras bland annat av guldkorn från svunna tider,
av fiktiva och syntetiska miljöer och tycker mycket om
att teckna och arbeta så analogt som möjligt.

Shoppa nyheter