Åsa Elmstam

konstnär |  konsthantverkare | silversmed
Mitt namn är Åsa Elmstam. Jag är konstnär, konsthantverkare, silversmed, och formgivare med enskild firma.

Jag har Ateljé på Havregatan, Södermalm i Stockholm. Jag gör alla objekten för hand, de tidskrävande metoderna gör att objekten blir dyra som i sig belyser problematiken med att vi nu är vana att konsumera billiga massproducerade saker.
Om vi ska gå tillbaka till ett hållbarare samhälle för alla på jorden bör vi bli mera medvetna om vad saker kostar att producera på nära håll och på ett humant sett.

Jag värderar kvalitet och hantverksskicklighet högt. Jag fascineras av silversmidets traditionella tekniker men försöker alltid att hitta nya sett och bra lösningar för konstruktioner.
Jag utgår ofta ifrån plåt med sågning och lödning som mitt främsta arbetssätt.
Jag tänker mycket på miljö, etik och att minimera kemikalieanvändning i de material jag jobbar med. Jag jobbar medvetet med tankar kring statusen av det handgjorda.

Var går gränsen mellan konsthantverk och konst? Ligger statusen i tanken framför handen?
Jag använder min konst som bärare av de budskap jag brinner för och vill påverka samhället med i en positiv riktning. Och ibland gör jag saker bara för att det är kul och viktigt med utsmyckning av kropp och rum för att hitta välbefinnande.

Åsa Elmstam

...

säljs enbart i våra butiker
Välkomna

kommentera

* är obligatoriska fält. Din epostadress publiceras inte